Servicii Consultanta

Realizarea unei documentatii complete pentru accesarea fondurilor structurale presupune o munca laborioasa, cunostinte de specialitate si are la baza o serie de criterii riguroase ce trebuie indeplinite intocmai sustinute de catre firma noastra prin :

 • •evaluarea economic-financiara
 • •evaluarea propunerilor investitionale
 • •evaluarea managerial administrativa
 • •evaluarea calitativa standard a obiectivului institutional
 • •analiza alternativelor de investitii
 • •identificarea surselor de finantare
 • •analiza eligibilitatii beneficiarului prin prisma unui program de finantare
 • •studii de oportunitate
 • •analize financiare, cost beneficiu, risc si senzitivitate

 

 

Serviciile oferite de Madival Proiect Consulting pentru elaborarea proiectelor de finantare sunt urmatoarele :

•informatii privind oportunitatile de finantare nerambursabila disponibile
•verificare eligibilitate solicitant, eligibilitate proiect si efectuarea de recomandari sau propuneri de solutii corespunzatoare
•incadrarea proiectului dvs. intr-un anumit program de finantare
•intocmire studii de prefezabilitate
•intocmire studii TOPO si GEO
•intocmire studii de fezabilitate
 • •intocmire analiza cost beneficiu

•intocmire plan de afaceri
•intocmirea proiectului de finantare nerambursabila si a tuturor anexelor sale
•consultanta si management de proiect in perioada dinaintea depunerii cererii de finantare
•asistenta in domenul procedurilor de achizitii
•servicii de management de proiect in perioada de implementare a proiectului
•asistenta pentru intocmirea documentatiei aferente efectuarii de rambursari
•monitorizarea achizitiilor si intocmirea cererilor de plata.
•intocmeste proiecte tehnice,detalii de executie, caiete de sarcini

 

Alte servicii oferite de firma noastra vizeaza :

 •  •oportunitati de afaceri
 •  •strategii de dezvoltare pe termen scurt si mediu
 •  •managementul proiectelor
 •  •managementul financiar
 •  •promovare (parteneriate de afaceri, prezentari de firme, etc)
 •  •asistenta pentru initierea , stabilirea si mentinerea statutului, relatiilor de infratire cu localitati din alte tari