Finantari

În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României se va racorda din ce în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip „european” şi reducerea cât mai rapidă a disparităţilor semnificative faţă de Uniunea Europeană.

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 - CSNR a fost elaborat pe baza Planului National de Dezvoltare (PND) 2007-2013 si se implementeazã prin Programele Operationale - PO.
Programele operationale sunt documente aprobate de Comisia Europeana pentru implementarea acelor prioritati sectoriale si/sau regionale din Planul national de dezvoltare care sunt aprobate spre finantare prin Cadrul de sprijin comunitar.

Programele operationale (PO) sunt instrumentele de management prin care se
realizeazã obiectivele CSNR 2007-2013, prin intermediul unor interventii
specifice. Romania are elaborate mai multe programe operationale sub obiectivul de
convergenta:

Fondurile structurale pot fi accesate în cadrul următoarelor programe operaţionale sectoriale şi regionale:

Programul Operational Regional – POR Citeste mai mult
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCECiteste mai mult
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRUCiteste mai mult
Programul Operational Sectorial de Mediu - POS MediuCiteste mai mult
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative – PO DCACiteste mai mult
Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDRCiteste mai mult
Programul Operational pentru Pescuit - POPCiteste mai mult
Programe de Cooperare TeritoralaCiteste mai mult

 

programe operationale