• Denumire client : CONSILIUL LOCAL ORAS DABULENI,JUDETUL DOLJ
 • Titlu proiect : Modernizare baza sportiva zona periurbana a orasului Dabuleni, judetul Dolj
 • Program de finantare : Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;

 • Denumire client : CONSILIUL LOCAL CALOPAR,JUDETUL DOLJ
 • Titlu proiect : Modernizare baza sportiva zona periurbana a comunei Calopar, judetul Dolj
 • Program de finantare : Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;

 • Denumire client : CONSILIUL LOCAL DOBROSLOVENI,JUDETUL OLT
 • Titlu proiect : Modernizare baza sportiva zona periurbana a comunei Dobrosloveni,judetul Olt
  Program de finantare : Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural;

 • Denumire client : CONSILIUL LOCAL URZICUTA,JUDETUL DOLJ
 • Titlu proiect : Proiect Intregrat Modernizare drumuri locale, Promovarea patrimoniului imaterial siInfiintare si dotarea unui centru  pentru ingrijirea copiilor tip after school,in comuna Urzicuta - Judetul Dolj
  Program de finantare :PNDR, Masura 322 Renovarea,dezvoltarea satelor,imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale;

 • Denumire client : CONSILIUL LOCAL URZICUTA,JUDETUL DOLJ
 • Titlu proiect :Constructie parc energetic solar in comuna Urzicuta - Judetul Dolj
  Program de finantare :POSCCE ;Axa 4 ;DMI 2;
 • Denumire client : CONSILIUL LOCAL ORAS STREHAIA,JUDETUL MEHEDINTI
 • Titlu proiect :Reabilitarea si refunctionarea ambulatoriu de specialitate integrat spital oras Strehaia, judetul Mehedinti
  Program de finantare :POR ,DOMENIUL 3.1. Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;

 • Denumire client : CONSILIUL LOCAL ORAS BAIA DE ARAMA,JUDETUL MEHEDINTI
 • Titlu proiect :Reabilitare,modernizare,dezvoltare si echipare ambulatoriu spital  Baia de Arama, judetul Mehedinti
  Program de finantare :POR ,DOMENIUL 3.1. Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;

 • Denumire client : CONSILIUL LOCAL ORAS BAIA DE ARAMA,JUDETUL MEHEDINTI
 • Titlu proiect :Reabilitare,modernizare,dezvoltare si echipare ambulatoriu spital  Baia de Arama, judetul Mehedinti
  Program de finantare :POR ,DOMENIUL 3.1. Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;

 • Denumire client : CONSILIUL LOCAL ORAS BAIA DE ARAMA,JUDETUL MEHEDINTI
 • Titlu proiect :Infiintare parc »ZONA VERDE PLUTI »oras Baia de Arama,judetul Mehedinti
  Program de finantare : Programul  naţional  de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  realizarea  de  spaţii  verzi  în  localităţi )  prin  bugetul  anual  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Administraţiei  Fondului  pentru  Mediu  şi  al  Fondului  pentru  Mediu,  aprobat  prin  hotarâre a  Guvernului;

 • Denumire client : SC ROGRAV SRL CRAIOVA ,JUDETUL DOLJ
 • Titlu proiect :Dezvoltarea capacitatii de productie si cresterea competitivitatii s.c. Rograv SRL prin investitia in tehnologie
  Program de finantare :POR ,DOMENIUL 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor; 

 • Denumire client : PF PELIGRAD ADRIANA-ANDREEA
 • Titlu proiect :Instalarea TANARULUI FERMIER Peligrad Adriana-Andreea ca sef de Exploatatie, in comuna Serbanesti judetul Olt
  Program de finantare :PNDR,Masura  112. Instalarea tinerilor fermieri;